De Drive ITT Methode

De Drive ITT Methode

Wij vinden het heel belangrijk om de wetenschap te betrekken in alles wat wij doen.

Motivatie
Tot op het bot gemotiveerde sporters, zijn nieuwsgierig, nemen initiatief, zijn niet te stoppen, leren van hun fouten, overwinnen blessures en tegenslagen, komen terug uit geslagen positie, gaan door tot ze hun doel bereikt hebben.
Lees meer …

Long Term Athlete Development.
Deze door Bayli en Hamilton geformuleerde route naar de best haalbare sportprestatie vormt het kader van de ontwikkeling zoals wij die voor elk kind zien. Hoewel elk kind zijn eigen route neemt, doorloopt elke sporter de volgende fasen: van veel spelen en leren van alle basisvaardigheden, via het leren trainen, het trainen om: te trainen, te strijden, te winnen, een leven lang te actief te zijn.
Lees meer ….

Athletic Skills Model
ASM is het principe om sporters op te leiden tot veelzijdige goed gecoordineerde atleten, die een basis hebben waarop topprestaties gebouwd kunnen worden.
Lees meer ….

Ontdekkend Leren
Het belangrijkste wetenschappelijke uitgangspunt bij het leren van vaardigheden is het zelf ontdekkend leren, waarbij de leerling een goed mentaal beeld heeft van wat hij/zij wil leren. De rol van de trainer is hierbij het scheppen van situaties waarin de trainee die dingen ontdekt die hij nodig heeft om steeds beter te worden. Zo min mogelijk expliciete aanwijzingen en zo veel mogelijk verschillende leerervaringen maken leren tot een feest en leiden tot blijvende veranderingen.

Enkele van de impliciete vormen van leren die wij in onze trainingen gebruiken zijn:

  • de “Constraints Led approach”: leren van/door de beperking,
  • Differential Learning: leren door te variëren; zelf ontdekken wat wel en wat niet werkt.
  • Externe Focus: leren door gericht te zijn op een buiten de beweging zelf liggend doel
  • Analogie leren: leren door een bekend beeld (op eieren lopen bijvoorbeeld) te imiteren.

Waarmee niet gezegd is dat wij daar waar nuttig geen expliciete vormen van leren hanteren.

Doelbewust leren
Droom gerust groot en vertaal samen met ons de droom in doelen, deeldoelen, programma’s en trainingsschema’s en werk er jarenlang keihard aan. Monitor, stel bij begin opnieuw tot je er bent.
Lees meer …..

Altijd een Growth Mindset
Wij gaan er van uit dat iedereen die gemotiveerd, aandachtig, doelbewust, ondanks tegenslagen door blijft leren altijd zijn/haar doel bereikt. Dat is de overtuiging en de vaardigheid die alle Drive-ITTers zich eigen maken