Pakket Next Gen

PAKKET:              NEXT GEN BASIS / ELITE

Dit trainingspakket is voor de middelbare scholier die tennis heeft gekozen als zijn of haar sport. Deze groep kenmerkt zich door uiteenlopende ambities, zoals: opstap naar toptennis, universiteitstennis in de USA spelen of bij een tennisclub in de hogere teams en/of Sterrentoernooien van de KNLTB spelen. Afhankelijk van de hoogte van de ambitie en de voor sport beschikbare tijd naast school en huiswerk kan er gekozen worden tussen:
– het Next Gen Basis Pakket en
– het Next Gen Elite Pakket.

De nadruk ligt bij de Next Gen speler op het door blijven ontwikkelen van de technische -, de tactische – de fysieke – en de mentale aspecten van het tennisspel. Omdat het beter presteren in wedstrijden ten behoeve van de verbetering van de ranglijstpositie steeds belangrijker wordt is in dit pakket apart aandacht besteed aan die mentale vermogens die een rol spelen bij het presteren onder druk. Vandaar de samenwerking met de sportpsychologen groep: Wallis Performance.

De trainingen in het NEXT GEN PAKKET
Technische Training: verstevigen van het technisch fundament. De nadruk komt nog veel meer te liggen op de kwaliteit van de uitvoer van de niveaubepalende factoren. Ook zal er in deze fase van ontwikkeling  aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van individuele wapens.
Wedstrijd en Tactische Training: de speler leren hoe op nationaal (sub)topniveau constanter en met hogere kwaliteit punten te spelen. Weten hoe de eigen sterke eigenschappen te stellen tegenover de minder sterke kanten van de tegenstander is een groot onderdeel van het traject bij het Next Gen pakket.
Fysieke Training: Naast het doorbouwen van de algemene en tennis specifieke fysieke vaardigheden, zal er ook individueler gewerkt worden aan o.a. coördinatie, kracht en explosiviteit
Mentale Training. Dit onderdeel gaat een steeds belangrijke rol spelen in het opleidingstraject. Zowel voor de effectiviteit en de efficiency van het instructie-leerproces als voor het verwerven van een “Champions Mind”en kent twee routes, te weten:
– de mentale lading van de technische -, tactische -, wedstrijd – en fysiek-motorische training o.l.v. de tennistrainer/coach en de fysiek-motorische trainer en
– de aanvullende mentale training o.l.v. een sportpsycholoog

Andere paketten:

Kids

Youngstars

Top Groep