Pakket Topgroep

PAKKET:              TOPGROEP BASIS

Dit trainingspakket richt zich op jeugdspelers die in de jeugdtop van Nederland spelen. Zij beschikken over een LOOT status van het NOC-NSF en hebben een aangepast schoolrooster dat hen in staat stelt een omvangrijk trainings- en wedstrijd programma te doorlopen. Per week omvat het trainingsprogramma minimaal 14 trainingsuren. Aan het einde van het opleidingstraject zal de speler ready zijn om de stap naar professioneel tennis te zetten

Het pakket kent een basis variant maar kan in overleg uitgebreid worden. Alle aspecten worden geanalyseerd en planmatig in een programma gegoten. Speelsters en spelers uit het Topgroep programma hebben elk een mentor die  het halen van de programmadoelen monitoort.

De trainingen in het TOPGROEP PAKKET
Technische Training: normen en doelen voor de technische training van deze groep worden rechtstreeks afgeleid van de normen zoals deze gelden voor aspecten van het slagenarsenaal van een wereldtopper zoals vaart, tempo, variatie, stabiliteit etc. Trainingen zijn sytematisch en dynamisch en worden steeds meer op maat van de speler verwezenlijkt  Bij deze trainingen wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen zoals: met video en data en speler volgsystemen.
Wedstrijd – en Tactische Training:  dagelijks worden de fijne kneepjes van het vak geleerd door het gemonitoord en gecoacht spelen van punten, oefenwedstrijden en wedstrijden in competitie en nationaal en internationaal verband.
Fysiek-Motorische Training: normen en doelen voor de fysiek-motorische training van deze groep worden rechtstreeks afgeleid van de normen zoals deze gelden voor  wereldtoppers zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Jaarlijks moeten speelsters en spelers diverse fysieke en motorische tests en onderzoeken doorlopen zodat duidelijk is dat de juiste fysiek-motorische ontwikkeling gerealiseerd wordt.
Mentale Training. De mentale training is gericht op  het verkrijgen van het mental toughness profiel zoals dat door o.a. het NOC en nagenoeg alle organisaties en experts die zich met presteren op het hoogste niveau bezighouden is geformuleerd en kent twee routes, te weten:
– de mentale lading van de technische -, tactische -, wedstrijd – en fysiek-motorische training o.l.v. de tennistrainer/coach en de fysiek-motorische trainer en
– de aanvullende mentale training o.l.v. een sportpsycholoog

Andere paketten:

Kids

Youngstars

Next Gen