TRAININGSPAKKETTEN DRIVE ITT 2021

PAKKET:              KIDS

Dit pakket is bedoeld voor de jongere en dynamische speler tussen 6 en 9 jaar. De speler heeft een grote interesse in de tennissport en beschikt over voldoende  coördinatieve basisvaardigheden voor Tenniskids rood-oranje-groen.

Voor deze groep bestaan de trainingen uit oefenvormen die speels, gevarieerd, dynamisch en op ieders level uitdagend maar wel haalbaar zijn. Door op deze manier trainingen te geven, bouwen de spelers steeds meer zelfvertrouwen en plezier op met de tennissport.

Dit pakket bestaat uit twee trainingen van 60 minuten. Met twee trainingen per week kan de speler naast tennis ook een andere sport beoefenen. Op deze manier kan de speler ontdekken waar zijn interesse ligt en tegelijkertijd ontwikkelt hij zijn algemene motorische basisvaardigheden (brede manier van ontwikkelen)

De trainingen in het KIDS PAKKET
Basis Training: nadruk op aanleren van basis technsiche – en rally vaardigheden
Wedstrijd Training: nadruk op toepassen rally vaardigheden en leren punten en wedstrijden te spelen waarbij o.a. omgaan met teleurstellingen een belangrijke rol speelt.

PAKKET:              YOUNG STARS BASIS / ELITE

Dit trainingspakket is bedoeld voor de ambitieuze en coördinatief gevorderde kinderen van 9 tot 12 jaar die trainen om deel te nemen aan toernooien en competities. De speler heeft een grote voorkeur om steeds meer te tennissen en heeft de behoefte om steeds beter te worden. Duidelijk is een groei in competitieve uitdaging te zien.

De aandacht curve van de speler is vaak nog zodanig dat het gebruik maken veel speelse, gevarieerde en uitdagende oefeningen en spelletjes belangrijk blijft. Wel wordt er structureel gewerkt om de aandacht te vergroten tijdens de uitvoer van opdrachten en oefeningen. Ook wordt er dieper in gegaan op technische / tactische en wedstrijdvaardigheden. Ook het doelgericht ontwikkelen van basis tennis fysieke vaardigheden komt in dit trainingspakket aan bod.

Het trainingspakket kent een basis en een elite versie. Dit is nodig omdat sommige kinderen al de behoefte hebben om enkel tennis als sport te willen beoefenen. Zij willen dan al vaker in de week trainen dan de kinderen die ook een andere sport (fanatiek) beoefenen.

De trainingen in het YOUNG STARS PAKKET
Technische Training: nadruk op technische ontwikkeling zodat de basisvaardigheden van alle slagen stabieler worden. Ook de toepassing van technische en tactische vaardigheden in rally vorm krijgt steeds meer de aandacht
Wedstrijd Training: nadruk op basis tactieken en patronen om steeds succesvoller te worden in het spelen van de rally. Ook leren wij de young star om steeds taakgerichter en blijvend gefocust te  spelen ondanks toename stress en teleurstellingen
Fysieke Training: doel is het creëren van een goede fysieke basis door de ontwikkeling van: coordinatie, snelheid, bewegelijkheid, kracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit.

PAKKET:              NEXT GEN BASIS / ELITE

Dit trainingspakket is voor de middelbare scholier die tennis heeft gekozen als zijn of haar sport. Deze groep kenmerkt zich door uiteenlopende ambities, zoals: opstap naar toptennis, universiteitstennis in de USA spelen of bij een tennisclub in de hogere teams en/of Sterrentoernooien van de KNLTB spelen. Afhankelijk van de hoogte van de ambitie en de voor sport beschikbare tijd naast school en huiswerk kan er gekozen worden tussen:
– het Next Gen Basis Pakket en
– het Next Gen Elite Pakket.

De nadruk ligt bij de Next Gen speler op het door blijven ontwikkelen van de technische -, de tactische – de fysieke – en de mentale aspecten van het tennisspel. Omdat het beter presteren in wedstrijden ten behoeve van de verbetering van de ranglijstpositie steeds belangrijker wordt is in dit pakket apart aandacht besteed aan die mentale vermogens die een rol spelen bij het presteren onder druk. Vandaar de samenwerking met de sportpsychologen groep: Wallis Performance.

De trainingen in het NEXT GEN PAKKET
Technische Training: verstevigen van het technisch fundament. De nadruk komt nog veel meer te liggen op de kwaliteit van de uitvoer van de niveaubepalende factoren. Ook zal er in deze fase van ontwikkeling  aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van individuele wapens.
Wedstrijd en Tactische Training: de speler leren hoe op nationaal (sub)topniveau constanter en met hogere kwaliteit punten te spelen. Weten hoe de eigen sterke eigenschappen te stellen tegenover de minder sterke kanten van de tegenstander is een groot onderdeel van het traject bij het Next Gen pakket.
Fysieke Training: Naast het doorbouwen van de algemene en tennis specifieke fysieke vaardigheden, zal er ook individueler gewerkt worden aan o.a. coördinatie, kracht en explosiviteit
Mentale Training. Dit onderdeel gaat een steeds belangrijke rol spelen in het opleidingstraject. Zowel voor de effectiviteit en de efficiency van het instructie-leerproces als voor het verwerven van een “Champions Mind”en kent twee routes, te weten:
– de mentale lading van de technische -, tactische -, wedstrijd – en fysiek-motorische training o.l.v. de tennistrainer/coach en de fysiek-motorische trainer en
– de aanvullende mentale training o.l.v. een sportpsycholoog

PAKKET:              TOPGROEP BASIS

Dit trainingspakket richt zich op jeugdspelers die in de jeugdtop van Nederland spelen. Zij beschikken over een LOOT status van het NOC-NSF en hebben een aangepast schoolrooster dat hen in staat stelt een omvangrijk trainings- en wedstrijd programma te doorlopen. Per week omvat het trainingsprogramma minimaal 14 trainingsuren. Aan het einde van het opleidingstraject zal de speler ready zijn om de stap naar professioneel tennis te zetten

Het pakket kent een basis variant maar kan in overleg uitgebreid worden. Alle aspecten worden geanalyseerd en planmatig in een programma gegoten. Speelsters en spelers uit het Topgroep programma hebben elk een mentor die  het halen van de programmadoelen monitoort.

De trainingen in het TOPGROEP PAKKET
Technische Training: normen en doelen voor de technische training van deze groep worden rechtstreeks afgeleid van de normen zoals deze gelden voor aspecten van het slagenarsenaal van een wereldtopper zoals vaart, tempo, variatie, stabiliteit etc. Trainingen zijn sytematisch en dynamisch en worden steeds meer op maat van de speler verwezenlijkt  Bij deze trainingen wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen zoals: met video en data en speler volgsystemen.
Wedstrijd – en Tactische Training:  dagelijks worden de fijne kneepjes van het vak geleerd door het gemonitoord en gecoacht spelen van punten, oefenwedstrijden en wedstrijden in competitie en nationaal en internationaal verband.
Fysiek-Motorische Training: normen en doelen voor de fysiek-motorische training van deze groep worden rechtstreeks afgeleid van de normen zoals deze gelden voor  wereldtoppers zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Jaarlijks moeten speelsters en spelers diverse fysieke en motorische tests en onderzoeken doorlopen zodat duidelijk is dat de juiste fysiek-motorische ontwikkeling gerealiseerd wordt.
Mentale Training. De mentale training is gericht op  het verkrijgen van het mental toughness profiel zoals dat door o.a. het NOC en nagenoeg alle organisaties en experts die zich met presteren op het hoogste niveau bezighouden is geformuleerd en kent twee routes, te weten:
– de mentale lading van de technische -, tactische -, wedstrijd – en fysiek-motorische training o.l.v. de tennistrainer/coach en de fysiek-motorische trainer en
– de aanvullende mentale training o.l.v. een sportpsycholoog